Energitjek


Bestil et tilbud her eller ring til mig på 2618 1227

Domicil energitjekker dit hus

Et energitjek af dit hus uden tæthedsprøvning (Blower Door-test) omfatter følgende:

Termografering af bygningsdele mv. for at lokalisere kuldebroer samt manglende isolering – læs om termograferinger her!

Gennemgang af bygningsdele for at konstatere, om det er muligt at udføre rentable energimæssige besparelsesforanstaltninger

Undersøgelse af hulmure ved hjælp af et teknoskop (et teknoskop er en slags kikkert med lys i). Ved at anvende et teknoskop er det muligt at undersøge hulrum gennem en meget lille åbning)

Gennemgang af varmesystemet for at konstatere, om det er muligt at udføre rentable energimæssige besparelsesforanstaltninger

Gennemgang af el-forbrugende motorer, apparater mv. for at konstatere, om det er muligt at udføre besparelser på el-forbruget

Et energitjek af dit hus med tæthedsprøvning (Blower Door-test) omfatter følgende:

Som ovenfor.
Tæthedsprøvning af huset ved hjælp af en Blower Door-test – læs mere om Blower Door-test her!

Fordelen ved at anvende en Blower Door-test ifm. energitjekket er, at man kan konstatere utæthederne i huset. Ved at lave undertryk i huset, vil udeluften blive suget ind i huset. De steder hvor der trænger udeluft ind i huset, er der utætheder i klimaskærmen.

Kravet til luftskiftet i gældende bygningsreglement er:

“Luftskiftet gennem utætheder i klimaskærmen må ikke overstige 1,0 l/s pr. m² opvarmet etageareal ved trykprøvning med 50 Pa. Resultatet af trykprøvningen udtrykkes ved gennemsnittet af måling ved over- og undertryk.”

Hvis der ifm. Blower Door-testen måles et luftskifte på 3,0 l/s pr. m² (dvs. det dobbelte af gældende krav) medfører dette, at energiforbruget i huset forøges med ca. 15 % afhængig af husets alder, isoleringsforhold mv.

Uvildig rådgivning

Vores rådgivning er 100 procent uvildig i modsætning til den rådgivning du får fra f.eks. håndværkere eller leverandører af byggematerialer. Hvis du f.eks. vil sparer på varmen vil vinduesproducenten sælge dig nye vinduer og VVS manden sælge dig et nyt fyr. Men som uvildig rådgiver anbefaler vi altid den løsning, der er bedst og mest rentabel for dig i forhold til din situation.

Mange har også med god grund tillid til deres entreprenør. Men det er et stort ansvar og indebærer en stor risiko at lægge alle sine penge et sted hos en entreprenør, der også står for selv at tjekke kvaliteten af sit eget arbejde. Det kan derfor blive dyrt at spare på uvildig rådgivning i den sidste ende. Det har vi set mange eksempler på.

 

Bestil et tilbud her eller ring til mig på 2618 1227