​Eleftersyn


Bestil et tilbud her eller ring til mig på 2618 1227

Om eleftersyn

Eleftersyn er en del af huseftersynsordningen, hvis hovedformål er at beskytte køber og sælger mod problemer med mangler ved fast ejendom i forbindelse med køb og salg.

​Huseftersynet indeholder både en tilstandsrapport og en elinstallationsrapport.

​Disse to rapporter danner grundlag for et tilbud om ejerskifteforsikring.

​Sælger kan nemlig blive fritaget fra sit 10-årige ansvar, hvis han fremviser følgende:

  • en tilstandsrapport
  • en elinstallationsrapport
  • et tilbud om ejerskifteforsikring
  • et tilbud om, at sælger betaler halvdelen af forsikringspræmien, før køber underskriver købsaftalen.

Ejerskifteforsikringen vil beskytte køber mod de eventuelle fejl og mangler, der ikke er nævnt i rapporterne.

​Elinstallationsrapporten

Elinstallationsrapporten er en skriftlig rapport, der indeholder resultater af gennemgangen af bygningens elinstallationer. Rapporten oplyser, i hvilket omfang elinstallationerne er funktionsdygtige og lovlige.

​Autorisationskravet

Det er kun virksomheder med en fuld autorisation inden for el eller virksomheder med en delautorisation inden for el i boliger, der kan udarbejde elinstallationsrapporter.

​Sikkerhedsstyrelsen udsteder autorisation til en til en elinstallatørvirksomhed, når virksomheden har ansat en person, som opfylder betingelserne for at være fagligt ansvarlig. Det er ikke muligt for flere elinstallatørvirksomheder at deles om den samme fagligt ansvarlige.

Bestil et tilbud her eller ring til mig på 2618 1227  +4526181227