Domicil v/Jeppe Westrup
Grønnevej 59, 2830 Virum
Tlf: 2618 1227 - jw@domicil.dk

BedreBolig


Bestil et tilbud her eller ring til mig på 2618 1227

Hvad er BedreBolig?

BedreBolig-rådgivning gør det nemmere at renovere dit hus på en energirigtig måde.

At renovere et hus er ikke let – og at gøre det energirigtigt kræver stor viden om muligheder og løsninger. En BedreBolig-rådgiver kan hjælpe dig, så du får svar på:

 • hvad de rigtige løsninger er?
 • hvornår det bedst kan betale sig at energiforbedre?
 • hvor meget det koster, og hvor meget du kan spare?
 • hvordan forbedringerne giver bedre indeklima og øget komfort?
 • hvad renoveringen betyder for dit hus’ udseende?
 • hvad du kan få i tilskud gennem energiselskaber?
 • hvordan du bedst kommer i mål med projektet?

Et BedreBolig-forløb trin for trin

Kontakt til rådgiveren

Du tager kontakt til en BedreBolig-rådgiver.

Indledende samtale

Du tager en snak med en rådgiver om dine planer og ønsker til boligen og muligheder med BedreBolig.

Hvis du derefter mener, at BedreBolig er relevant for dig, kan I aftale, hvilken rådgivning du ønsker og hvad det skal koste.

Herefter indgår I en aftale om BedreBolig-rådgivning.

Kortlægning af muligheder og plan

Rådgiveren gennemgår din bolig og kommer med forslag til, hvordan du kan energiforbedre og tænke energibesparelser ind i dine renoveringsprojekter.

Sammen udvælger I de projekter, som passer til dine ønsker. Rådgiveren samler og prioriterer forbedringerne i en BedreBolig-plan, som giver overblik over opgaven og økonomien i de enkelte tiltag.

Tag planen med i banken

BedreBolig-planen kan du tage med i banken, hvis I skal tale finansiering af dit boligprojekt.

Planen er giver overblik over dit investeringsbehov og viser den årlige besparelse, du kan opnå ved projektet.

Projektering og udførelse

Når planen og finansieringen er på plads, kan din BedreBolig-rådgiver hjælpe dig gennem selve byggeprocessen.

Hvis du lader BedreBolig-rådgiveren stå for processen, sørger han for, at de aftalte forbedringer bliver udført med de rigtige energiløsninger.

Han kan også stå for byggestyringen mere overordnet, så du slipper for koordinering af håndværkere mv.

Aflevering og opfølgning

Når byggeriet er afsluttet, kan BedreBolig-rådgiveren gennemgå huset og bistå ved afleveringen af projektet.

Hvis I begge er tilfredse, afsluttes projektet. Du kan i den forbindelse evt. vælge at få fornyet dit energimærke.

Du har også mulighed for at købe et opfølgningstjek, hvor du sammen med rådgiveren 1 år efter følger op og gennemgår de enkelte tiltag, og ser om det lever op til forventningerne.

Du kan opnå flere fordele med energirenovering

Ingen boliger er helt ens. Og ingen boligejere har præcis de samme behov og ønsker.

Derfor tager BedreBolig altid udgangspunkt i, hvad du gerne vil forbedre ved din bolig.

BedreBolig-rådgiveren hjælper dig hele vejen og sørger for, at renoveringen sker på en energirigtig måde.

Så er du sikker på at fremtidssikre din bolig og få en månedlig besparelse på energiregningen.

Lavere varmeregning – Din bolig taber mindre varme, når du energiforbedrer.

Så sparer du penge på varmeregningen og får en sundere økonomi.

Sundere indeklima – Du får mindre træk og kulde, og husets indeklima bliver bedre.

Bedre komfort uden træk og kulde – Du slipper for træk og kulde og får nemmere den rette temperatur, så det er rarere at opholde sig i huset.

Moderne løsninger og arkitektur – Energirenovering forbedrer din boligs udseende og gør den mere tidssvarende.

Øget salgsværdi – Din bolig stiger i pris, når du energirenoverer – bl.a. fordi du kan opnå et bedre energimærke.

Klimavenlig bolig, der sparer CO2 – Din boligs CO2-forbrug falder, når du energirenoverer.

Det gavner klimaet og gør dig mere uafhængig af fossil energi.

En BedreBolig-plan giver dig overblikket

Tænker du, at det er besværligt og uoverskueligt at renovere din bolig? Med en god plan fra en professionel rådgiver bliver det nemmere.

Når du køber en BedreBolig-plan hos en BedreBolig-rådgiver, får du et samlet overblik over renoveringen af din bolig.

Din BedreBolig-plan giver dig

 • Fakta om boligen og dens forbrug
 • Afklaring af dine ønsker til boligen
 • En liste over anbefalede energiforbedringer i prioriteret rækkefølge
 • Afklaring af andre renoveringsønsker
 • Gode råd om energirigtig adfærd
 • En oversigt over potentielle energibesparelser og påkrævede investeringer
 • Et samlet budget

Dine muligheder for tilskud og fradrag

Vidste du, at du kan søge tilskud fra et energiselskab, når du energirenoverer din bolig?

Det er værd at tage med oven i dine besparelser på varmeregningen. Du skal også huske, at BoligJobordningen er genindført.

Det betyder, at du kan trække lønudgifter til dine håndværkere fra.

Tilskud til energibesparelser

Du kan søge tilskud fra energiselskaberne, som bidrag til energibesparende projekter i din bolig.

Du kan bl.a. søge tilskud til efterisolering af ydervægge og tag, udskiftning af vinduer og konvertering til en mere energivenlig opvarmningsform.

Tilskud til energibesparelser

Der er flere muligheder for at få tilskud eller rådgivning, når du energirenoverer din bolig.

Mange energiselskaber yder tilskud til energibesparelser eller rådgivning om, hvor du kan energiforbedre din bolig.

Og med håndværkerfradraget kan du trække arbejdslønnen til energiforbedringer af din bolig fra i skat.

Tilskud eller rådgivning fra energiselskaberne

Energiselskaberne er forpligtiget til at hjælpe med at reducere danskernes energiforbrug.

Derfor kan du søge om rådgivning, hvis du har brug for hjælp til at lokalisere energibesparelser i din bolig, eller tilskud til at finansiere energibesparende projekter.

Det varierer fra energiselskab til energiselskab, om og hvor meget tilskud eller rådgivning, de tilbyder.

Det kan du bl.a. søge tilskud til

 • efterisolering af ydervægge og tag
 • udskiftning af vinduer
 • konvertering til mere energivenlige opvarmningsformer

Eksempler på projekter du ikke kan søge tilskud til

 • installation af solceller
 • udskiftning af hårde hvidevarer
 • udskiftning af stationær computer til bærbar

Sådan får du tilskud

Kontakt et energiselskab. Du kan selv tage kontakt til et energiselskab – du bestemmer selv, hvilket du vil bruge.

Kontakt evt. flere selskaber, og spørg ind til, hvordan de kan hjælpe dig.

Spørg en håndværker

Hvis du finder en håndværker, der allerede har en aftale med et energiselskab, kan du vælge at benytte dig af hans aftale.

Det er vigtigt, at du indgår aftalen med energiselskabet eller håndværkeren, inden du går i gang med arbejdet.

Ellers kan du ikke få tilskud til dit energibesparende projekt.

Find allerede nu ud af, hvilken slags dokumentation energiselskabet kræver, at du indsender, når arbejdet er udført.

Det kan være regninger fra indkøb af materialer, betaling af håndværkere, et billede eller en underskrift.

De forskellige selskaber stiller forskellige krav til typen af dokumentation.

Du behøver ikke bruge dit eget selskab.

Du kan godt indgå aftale med et andet energiselskab end dit eget, og du er ikke tvunget til at skifte energiselskab, fordi du indgår aftale med et andet selskab.

Nogle energiselskaber stiller det dog som krav for at indgå aftale med dig.

Husk, at du kun kan indgå 1 aftale om støtte – dvs. at du ikke kan indgå aftale med flere om at overdrage energibesparelsen for samme projekt, hvis der f.eks. er flere håndværkere med til at løse opgaven.

Udfør de energibesparende tiltag

Nu skal det energibesparende tiltag udføres: Book håndværkere, hvis du ikke har gjort dette tidligere i processen – f.eks. via Energistyrelsens Håndværkerliste.

Alle håndværkere på listen er medlem af en garantiordning. Bestil herefter materialer, og udfør projektet.

Færdigmeld til energiselskabet

Når arbejdet er udført, skal du indsende dokumentation til energiselskabet for, at projektet er gennemført.

Du skal som regel ikke dokumentere størrelsen af den opnåede energibesparelse.

Hvis din håndværker/rådgiver har stået for aftalen med energiselskabet, er det ofte også ham, der indsender dokumentationen.

Energibesparelsen indberettes

Energiselskabet kan nu indberette din energibesparelse til Energistyrelsen og dermed komme tættere på at opfylde sin energispareforpligtelse.

Hvis du får udbetalt et tilskud i stedet for at få rådgivning, er det nu, du får tilskuddet udbetalt.

Om energiselskabernes spareindsats

Danske energiselskaber har pligt til sikre, at der gennemføres energibesparelser i Danmark på 10,7 PJ/årligt i 2013-14 og 12,2 PJ/årligt i 2015-20.

Derfor kan de yde tilskud eller rådgivning til at fremme energibesparende tiltag hos forbrugerne og derefter indrapportere besparelserne til Energistyrelsen.

Du opnår altså den økonomiske gevinst ved at spare på energien, mens energiselskabet får retten til at indrapportere energibesparelsen.

Håndværkerfradrag

Læs mere hos skat.dk

Der er et stort potentiale for husejerne

Boligejere, der vælger at energirenovere, får øget komfort og bedre indeklima, når de kommer af med træk, kulde og fugt.

Desuden er der besparelser at hente på varmeregningen og renoveringen kan øge boligens salgsværdi.

BedreBolig er en ny landsdækkende ordning, der gør det nemmere for boligejere at energirenovere deres huse.

Rådgiverne er håndværkere, ingeniører eller andre bygningskyndige, som har fået en efteruddannelse hos Energistyrelsen.

De kan gennemgå boligen fra kælder til tag og give gode råd om, hvilke investeringer der giver besparelser på energiregningen.

Anbefalingerne samles i en BedreBolig-plan, som også kan også indeholde forslag til andre ønsker til boligforbedringer – for eksempel en tilbygning eller et nyt køkken.

Med planen i hånden kan boligejeren gå i banken og drøfte, hvordan det hele kan finansieres.

Det kan være en stor opgave for husejeren at overskue processen med at renovere en bolig.

Der skal indhentes tilbud, håndværkernes arbejde skal koordineres, og der skal løbende følges op på, om alle leverer det, de skal.

Men her er BedreBolig svaret på mange udfordringer.

BedreBolig sikrer, at boligejeren kun behøver at henvende sig et sted.

BedreBolig-rådgiverne tilbyder nemlig også projektstyring og byggeledelse, som man kan vælge at tilkøbe.

Faktaboks 1

I Danmark er mere end 870.000 enfamilieshuse opført før 1980.

Ifølge Energistyrelsen har størstedelen af disse boliger et stort potentiale for energiforbedringer, da både tag, vinduer og isolering ofte ikke er tidssvarende, ligesom der kan være rigtig god økonomi i ny og moderne varmekilder som for eksempel varmepumpe i stedet for elvarme og oliefyr.

Faktaboks 2

 • BedreBolig er en ny landsdækkende ordning, der skal gøre det nemmere at energirenovere.
 • BedreBolig-rådgivere er håndværkere, arkitekter, ingeniører og andre med erfaring inden for byggeri og energi, der har taget en efteruddannelse tilrettelagt af Energistyrelsen.
 • En BedreBolig-rådgiver kan yde helhedsorienteret rådgivning om, hvilke energiløsninger der giver mest værdi for boligejeren.
 • En BedreBolig-rådgiver kan udarbejde en BedreBolig-plan, der indeholder en beskrivelse af de tiltag, som boligejeren ønsker, herunder også en beregning af energibesparelsen samt en oversigt over den forventede pris på de tiltag, der med fordel kan gennemføres.
 • En BedreBolig-rådgiver kan udføre, styre og følge op på et renoveringsprojekt.

Bestil et tilbud her eller ring til mig på 2618 1227  +4526181227

Domicil udfører opgaver i følgende områder:

København K, København V, Frederiksberg C, Frederiksberg, København Ø, Nordhavn, København N, København S, København NV, København SV, Valby, Glostrup, Brøndby, Rødovre, Albertslund, Vallensbæk, Taastrup, Ishøj.

Hedehusene, Hvidovre, Brøndby Strand, Vallensbæk Strand, Greve, Solrød Strand, Karlslunde, Brønshøj, Vanløse, Herlev, Skovlunde, Ballerup, Måløv, Smørum, Kastrup, Dragør, Kongens Lyngby, Gentofte, Virum, Holte, Nærum.

Søborg, Dyssegård, Bagsværd, Hellerup, Charlottenlund, Klampenborg, Skodsborg, Vedbæk, Rungsted Kyst, Hørsholm, Kokkedal, Nivå, Helsingør, Humlebæk, Espergærde, Snekkersten, Tikøb, Hornbæk, Dronningmølle, Ålsgårde.

Hellebæk, Helsinge, Vejby, Tisvildeleje, Græsted, Gilleleje, Frederiksværk, Ølsted, Skævinge, Gørløse, Liseleje, Melby, Hundested, Hillerød, Allerød, Birkerød, Fredensborg, Kvistgård, Værløse, Farum, Lynge, Slangerup, Frederikssund.

Jægerspris, Ølstykke, Stenløse, Veksø Sjælland, Roskilde, Tune, Jyllinge, Skibby, Kirke Såby, Kirke Hyllinge, Ringsted, Ringsted, Viby Sjælland, Borup, Herlufmagle, Glumsø, Fjenneslev, Jystrup, Sorø, Munke Bjergby, Slagelse, Korsør.

Skælskør, Vemmelev, Boeslunde, Rude, Agersø, Omø, Fuglebjerg, Dalmose, Sandved, Høng, Gørlev, Ruds Vedby, Dianalund, Stenlille, Nyrup, Holbæk, Orø, Lejre, Hvalsø, Tølløse, Ugerløse, Kirke Eskilstrup, Store Merløse, Vipperød.

Kalundborg, Regstrup, Mørkøv, Jyderup, Snertinge, Svebølle, Store Fuglede, Jerslev Sjælland, Nykøbing Sj, Svinninge, Gislinge, Hørve, Fårevejle, Asnæs, Vig, Grevinge, Nørre Asmindrup, Højby, Rørvig, Sjællands Odde, Føllenslev, Eskebjerg.

Køge, Gadstrup, Havdrup, Lille Skensved, Bjæverskov, Faxe, Hårlev, Karise, Faxe Ladeplads, Store Heddinge, Strøby, Klippinge, Rødvig Stevns, Herfølge, Tureby, Rønnede, Holmegaard, Haslev, Næstved, Præstø, Tappernøje, Mern.

Karrebæksminde, Lundby, Vordingborg, Kalvehave, Langebæk, Stensved, Stege, Borre, Askeby, Bogø By, Nykøbing F, Nørre Alslev, Stubbekøbing, Guldborg, Eskilstrup, Horbelev, Idestrup, Væggerløse, Gedser, Nysted, Toreby L, Kettinge.

Øster Ulslev, Errindlev, Nakskov, Harpelunde, Horslunde, Søllested, Maribo, Bandholm, Askø, Torrig L, Fejø, Femø, Nørreballe, Stokkemarke, Vesterborg, Holeby, Rødby, Dannemare, Sakskøbing.

Møn, Sjælland, Lolland og Falster.