BedreBolig


Bestil et tilbud her eller ring til mig på 2618 1227

Hvad er BedreBolig?

BedreBolig-rådgivning gør det nemmere at renovere dit hus på en energirigtig måde.

At renovere et hus er ikke let – og at gøre det energirigtigt kræver stor viden om muligheder og løsninger. En BedreBolig-rådgiver kan hjælpe dig, så du får svar på:

 • hvad de rigtige løsninger er?
 • hvornår det bedst kan betale sig at energiforbedre?
 • hvor meget det koster, og hvor meget du kan spare?
 • hvordan forbedringerne giver bedre indeklima og øget komfort?
 • hvad renoveringen betyder for dit hus’ udseende?
 • hvad du kan få i tilskud gennem energiselskaber?
 • hvordan du bedst kommer i mål med projektet?

Et BedreBolig-forløb trin for trin

Kontakt til rådgiveren
Du tager kontakt til en BedreBolig-rådgiver.

Indledende samtale
Du tager en snak med en rådgiver om dine planer og ønsker til boligen og muligheder med BedreBolig. Hvis du derefter mener, at BedreBolig er relevant for dig, kan I aftale, hvilken rådgivning du ønsker og hvad det skal koste. Herefter indgår I en aftale om BedreBolig-rådgivning.

Kortlægning af muligheder og plan
Rådgiveren gennemgår din bolig og kommer med forslag til, hvordan du kan energiforbedre og tænke energibesparelser ind i dine renoveringsprojekter. Sammen udvælger I de projekter, som passer til dine ønsker. Rådgiveren samler og prioriterer forbedringerne i en BedreBolig-plan, som giver overblik over opgaven og økonomien i de enkelte tiltag.

Tag planen med i banken
BedreBolig-planen kan du tage med i banken, hvis I skal tale finansiering af dit boligprojekt. Planen er giver overblik over dit investeringsbehov og viser den årlige besparelse, du kan opnå ved projektet.

Projektering og udførelse
Når planen og finansieringen er på plads, kan din BedreBolig-rådgiver hjælpe dig gennem selve byggeprocessen. Hvis du lader BedreBolig-rådgiveren stå for processen, sørger han for, at de aftalte forbedringer bliver udført med de rigtige energiløsninger. Han kan også stå for byggestyringen mere overordnet, så du slipper for koordinering af håndværkere mv.

Aflevering og opfølgning
Når byggeriet er afsluttet, kan BedreBolig-rådgiveren gennemgå huset og bistå ved afleveringen af projektet. Hvis I begge er tilfredse, afsluttes projektet. Du kan i den forbindelse evt. vælge at få fornyet dit energimærke. Du har også mulighed for at købe et opfølgningstjek, hvor du sammen med rådgiveren 1 år efter følger op og gennemgår de enkelte tiltag, og ser om det lever op til forventningerne.

Du kan opnå flere fordele med energirenovering

Ingen boliger er helt ens. Og ingen boligejere har præcis de samme behov og ønsker. Derfor tager BedreBolig altid udgangspunkt i, hvad du gerne vil forbedre ved din bolig. BedreBolig-rådgiveren hjælper dig hele vejen og sørger for, at renoveringen sker på en energirigtig måde.

Så er du sikker på at fremtidssikre din bolig og få en månedlig besparelse på energiregningen.

Lavere varmeregning – Din bolig taber mindre varme, når du energiforbedrer. Så sparer du penge på varmeregningen og får en sundere økonomi.

Sundere indeklima – Du får mindre træk og kulde, og husets indeklima bliver bedre.

Bedre komfort uden træk og kulde – Du slipper for træk og kulde og får nemmere den rette temperatur, så det er rarere at opholde sig i huset.

Moderne løsninger og arkitektur – Energirenovering forbedrer din boligs udseende og gør den mere tidssvarende.

Øget salgsværdi – Din bolig stiger i pris, når du energirenoverer – bl.a. fordi du kan opnå et bedre energimærke.

Klimavenlig bolig, der sparer CO2 – Din boligs CO2-forbrug falder, når du energirenoverer. Det gavner klimaet og gør dig mere uafhængig af fossil energi.

En BedreBolig-plan giver dig overblikket

Tænker du, at det er besværligt og uoverskueligt at renovere din bolig? Med en god plan fra en professionel rådgiver bliver det nemmere.

Når du køber en BedreBolig-plan hos en BedreBolig-rådgiver, får du et samlet overblik over renoveringen af din bolig.

Din BedreBolig-plan giver dig

 • Fakta om boligen og dens forbrug
 • Afklaring af dine ønsker til boligen
 • En liste over anbefalede energiforbedringer i prioriteret rækkefølge
 • Afklaring af andre renoveringsønsker
 • Gode råd om energirigtig adfærd
 • En oversigt over potentielle energibesparelser og påkrævede investeringer
 • Et samlet budget

Dine muligheder for tilskud og fradrag

Vidste du, at du kan søge tilskud fra et energiselskab, når du energirenoverer din bolig? Det er værd at tage med oven i dine besparelser på varmeregningen. Du skal også huske, at BoligJobordningen er genindført. Det betyder, at du kan trække lønudgifter til dine håndværkere fra.

Tilskud til energibesparelser

Du kan søge tilskud fra energiselskaberne, som bidrag til energibesparende projekter i din bolig. Du kan bl.a. søge tilskud til efterisolering af ydervægge og tag, udskiftning af vinduer og konvertering til en mere energivenlig opvarmningsform.

Tilskud til energibesparelser

Der er flere muligheder for at få tilskud eller rådgivning, når du energirenoverer din bolig. Mange energiselskaber yder tilskud til energibesparelser eller rådgivning om, hvor du kan energiforbedre din bolig. Og med håndværkerfradraget kan du trække arbejdslønnen til energiforbedringer af din bolig fra i skat.

Tilskud eller rådgivning fra energiselskaberne

Energiselskaberne er forpligtiget til at hjælpe med at reducere danskernes energiforbrug. Derfor kan du søge om rådgivning, hvis du har brug for hjælp til at lokalisere energibesparelser i din bolig, eller tilskud til at finansiere energibesparende projekter.

Det varierer fra energiselskab til energiselskab, om og hvor meget tilskud eller rådgivning, de tilbyder.

Det kan du bl.a. søge tilskud til:

 • efterisolering af ydervægge og tag
 • udskiftning af vinduer
 • konvertering til mere energivenlige opvarmningsformer

Eksempler på projekter du ikke kan søge tilskud til:

 • installation af solceller
 • udskiftning af hårde hvidevarer
 • udskiftning af stationær computer til bærbar

Sådan får du tilskud
Kontakt et energiselskab. Du kan selv tage kontakt til et energiselskab – du bestemmer selv, hvilket du vil bruge. Kontakt evt. flere selskaber, og spørg ind til, hvordan de kan hjælpe dig.

Spørg en håndværker

Hvis du finder en håndværker, der allerede har en aftale med et energiselskab, kan du vælge at benytte dig af hans aftale.

Det er vigtigt, at du indgår aftalen med energiselskabet eller håndværkeren, inden du går i gang med arbejdet. Ellers kan du ikke få tilskud til dit energibesparende projekt.

Find allerede nu ud af, hvilken slags dokumentation energiselskabet kræver, at du indsender, når arbejdet er udført.

Det kan være regninger fra indkøb af materialer, betaling af håndværkere, et billede eller en underskrift. De forskellige selskaber stiller forskellige krav til typen af dokumentation.

Du behøver ikke bruge dit eget selskab
Du kan godt indgå aftale med et andet energiselskab end dit eget, og du er ikke tvunget til at skifte energiselskab, fordi du indgår aftale med et andet selskab.

Nogle energiselskaber stiller det dog som krav for at indgå aftale med dig.

Husk, at du kun kan indgå 1 aftale om støtte – dvs. at du ikke kan indgå aftale med flere om at overdrage energibesparelsen for samme projekt, hvis der f.eks. er flere håndværkere med til at løse opgaven.

Udfør det energibesparende tiltag

Nu skal det energibesparende tiltag udføres: Book håndværkere, hvis du ikke har gjort dette tidligere i processen – f.eks. via Energistyrelsens Håndværkerliste. Alle håndværkere på listen er medlem af en garantiordning.
Bestil herefter materialer, og udfør projektet.

Færdigmeld til energiselskabet

Når arbejdet er udført, skal du indsende dokumentation til energiselskabet for, at projektet er gennemført. Du skal som regel ikke dokumentere størrelsen af den opnåede energibesparelse.

Hvis din håndværker/rådgiver har stået for aftalen med energiselskabet, er det ofte også ham, der indsender dokumentationen.

Energibesparelsen indberettes

Energiselskabet kan nu indberette din energibesparelse til Energistyrelsen og dermed komme tættere på at opfylde sin energispareforpligtelse.

Hvis du får udbetalt et tilskud i stedet for at få rådgivning, er det nu, du får tilskuddet udbetalt.

Om energiselskabernes spareindsats

Danske energiselskaber har pligt til sikre, at der gennemføres energibesparelser i Danmark på 10,7 PJ/årligt i 2013-14 og 12,2 PJ/årligt i 2015-20.

Derfor kan de yde tilskud eller rådgivning til at fremme energibesparende tiltag hos forbrugerne og derefter indrapportere besparelserne til Energistyrelsen.

Du opnår altså den økonomiske gevinst ved at spare på energien, mens energiselskabet får retten til at indrapportere energibesparelsen.

Håndværkerfradrag

Læs mere hos skat.dk

Der er et stort potentiale for husejerne

Boligejere, der vælger at energirenovere, får øget komfort og bedre indeklima, når de kommer af med træk, kulde og fugt. Desuden er der besparelser at hente på varmeregningen og renoveringen kan øge boligens salgsværdi.

BedreBolig er en ny landsdækkende ordning, der gør det nemmere for boligejere at energirenovere deres huse.

Rådgiverne er håndværkere, ingeniører eller andre bygningskyndige, som har fået en efteruddannelse hos Energistyrelsen.

De kan gennemgå boligen fra kælder til tag og give gode råd om, hvilke investeringer der giver besparelser på energiregningen.

Anbefalingerne samles i en BedreBolig-plan, som også kan også indeholde forslag til andre ønsker til boligforbedringer – for eksempel en tilbygning eller et nyt køkken. Med planen i hånden kan boligejeren gå i banken og drøfte, hvordan det hele kan finansieres.

Det kan være en stor opgave for husejeren at overskue processen med at renovere en bolig. Der skal indhentes tilbud, håndværkernes arbejde skal koordineres, og der skal løbende følges op på, om alle leverer det, de skal.  Men her er BedreBolig svaret på mange udfordringer.

BedreBolig sikrer, at boligejeren kun behøver at henvende sig et sted. BedreBolig-rådgiverne tilbyder nemlig også projektstyring og byggeledelse, som man kan vælge at tilkøbe.

Faktaboks 1

I Danmark er mere end 870.000 enfamilieshuse opført før 1980. Ifølge Energistyrelsen har størstedelen af disse boliger et stort potentiale for energiforbedringer, da både tag, vinduer og isolering ofte ikke er tidssvarende, ligesom der kan være rigtig god økonomi i ny og moderne varmekilder som for eksempel varmepumpe i stedet for elvarme og oliefyr.

Faktaboks 2

 • BedreBolig er en ny landsdækkende ordning, der skal gøre det nemmere at energirenovere.
 • BedreBolig-rådgivere er håndværkere, arkitekter, ingeniører og andre med erfaring inden for byggeri og energi, der har taget en efteruddannelse tilrettelagt af Energistyrelsen.
 • En BedreBolig-rådgiver kan yde helhedsorienteret rådgivning om, hvilke energiløsninger der giver mest værdi for boligejeren.
 • En BedreBolig-rådgiver kan udarbejde en BedreBolig-plan, der indeholder en beskrivelse af de tiltag, som boligejeren ønsker, herunder også en beregning af energibesparelsen samt en oversigt over den forventede pris på de tiltag, der med fordel kan gennemføres.
 • En BedreBolig-rådgiver kan udføre, styre og følge op på et renoveringsprojekt.

Bestil et tilbud her eller ring til mig på 2618 1227  +4526181227

 

 

 

Domicil udfører ydelser i følgende områder:
1000 København K, 1550 København V, 1800 Frederiksberg C, 2000 Frederiksberg, 2100 København Ø, 2200 København N, 2300 København S, 2400 København NV, 2450 København SV, 2500 Valby, 2600 Glostrup, 2605 Brøndby, 2610 Rødovre, 2620 Albertslund, 2625 Vallensbæk, 2630 Taastrup, 2635 Ishøj, 2640 Hedehusene, 2650 Hvidovre, 2660 Brøndby Strand, 2665 Vallensbæk Strand, 2670 Greve, 2680 Solrød Strand, 2690 Karlslunde, 2700 Brønshøj, 2720 Vanløse, 2730 Herlev, 2740 Skovlunde, 2750 Ballerup, 2760 Måløv, 2765 Smørum, 2770 Kastrup, 2791 Dragør, 2800 Kongens Lyngby, 2820 Gentofte, 2830 Virum, 2840 Holte, 2850 Nærum, 2860 Søborg, 2870 Dyssegård, 2880 Bagsværd, 2900 Hellerup, 2920 Charlottenlund, 2930 Klampenborg, 2942 Skodsborg, 2950 Vedbæk, 2960 Rungsted Kyst, 2970 Hørsholm, 2980 Kokkedal, 2990 Nivå, 3000 Helsingør, 3050 Humlebæk, 3060 Espergærde, 3070 Snekkersten, 3080 Tikøb, 3100 Hornbæk, 3120 Dronningmølle, 3140 Ålsgårde, 3150 Hellebæk, 3200 Helsinge, 3210 Vejby, 3220 Tisvildeleje, 3230 Græsted, 3250 Gilleleje, 3300 Frederiksværk, 3310 Ølsted, 3320 Skævinge, 3330 Gørløse, 3360 Liseleje, 3370 Melby, 3390 Hundested, 3400 Hillerød, 3450 Allerød, 3460 Birkerød, 3480 Fredensborg, 3490 Kvistgård, 3500 Værløse, 3520 Farum, 3540 Lynge, 3550 Slangerup, 3600 Frederikssund, 3630 Jægerspris, 3650 Ølstykke, 3660 Stenløse, 3670 Veksø Sjælland, 4000 Roskilde, 4030 Tune, 4040 Jyllinge, 4050 Skibby, 4060 Kirke Såby, 4070 Kirke Hyllinge, 4100 Ringsted, 4130 Viby Sjælland, 4140 Borup, 4160 Herlufmagle, 4171 Glumsø, 4173 Fjenneslev, 4174 Jystrup Midtsj, 4180 Sorø, 4190 Munke Bjergby, 4200 Slagelse, 4220 Korsør, 4230 Skælskør, 4241 Vemmelev, 4242 Boeslunde, 4243 Rude, 4250 Fuglebjerg, 4261 Dalmose, 4262 Sandved, 4270 Høng, 4281 Gørlev, 4291 Ruds Vedby, 4293 Dianalund, 4295 Stenlille, 4296 Nyrup, 4300 Holbæk, 4320 Lejre, 4330 Hvalsø, 4340 Tølløse, 4350 Ugerløse, 4360 Kirke Eskilstrup, 4370 Store Merløse, 4390 Vipperød, 4400 Kalundborg, 4420 Regstrup, 4440 Mørkøv, 4450 Jyderup, 4460 Snertinge, 4470 Svebølle, 4480 Store Fuglede, 4490 Jerslev Sjælland, 4500 Nykøbing Sj, 4520 Svinninge, 4532 Gislinge, 4534 Hørve, 4540 Fårevejle, 4550 Asnæs, 4560 Vig, 4571 Grevinge, 4572 Nørre Asmindrup, 4573 Højby, 4581 Rørvig, 4583 Sjællands Odde, 4591 Føllenslev, 4592 Sejerø, 4593 Eskebjerg, 4600 Køge, 4621 Gadstrup, 4622 Havdrup, 4623 Lille Skensved, 4632 Bjæverskov, 4640 Faxe, 4652 Hårlev, 4653 Karise, 4654 Faxe Ladeplads, 4660 Store Heddinge, 4671 Strøby, 4672 Klippinge, 4673 Rødvig Stevns, 4681 Herfølge, 4682 Tureby, 4683 Rønnede, 4684 Holmegaard, 4690 Haslev, 4700 Næstved, 4720 Præstø, 4733 Tappernøje, 4735 Mern, 4736 Karrebæksminde, 4750 Lundby, 4760 Vordingborg, 4771 Kalvehave, 4772 Langebæk, 4773 Stensved, 4780 Stege, 4791 Borre, 4792 Askeby, 4793 Bogø By, 4800 Nykøbing F, 4840 Nørre Alslev, 4850 Stubbekøbing, 4862 Guldborg, 4863 Eskilstrup, 4871 Horbelev, 4872 Idestrup, 4873 Væggerløse, 4874 Gedser, 4880 Nysted, 4891 Toreby L, 4892 Kettinge, 4894 Øster Ulslev, 4895 Errindlev, 4900 Nakskov, 4912 Harpelunde, 4913 Horslunde, 4920 Søllested, 4930 Maribo, 4941 Bandholm, 4943 Torrig L, 4944 Fejø, 4951 Nørreballe, 4952 Stokkemarke, 4953 Vesterborg, 4960 Holeby, 4970 Rødby, 4983 Dannemare, 4990 Sakskøbing