Domicil v/Jeppe Westrup
Grønnevej 59, 2830 Virum
Tlf: 2618 1227 - jw@domicil.dk

1 og 5 års eftersyn


Bestil et tilbud her eller ring til mig på 2618 1227

Eftersyn af byggerier og lejligheder

Vær sikker på at du får alt med ved gennemgangen.

Har du overblik over hvad der er mangler og hvad der vil blive afvist som almindeligt slid?

Ved både 1 og 5 års eftersyn af byggerier gennemgås kontrolleres byggeriets tilstand, det vil sige at det kontrolleres om der er byggetekniske svigt og fejl opstået efter opførelsen af byggeriet.

Normalt efterses der ikke hvad angår finish og skønhedsfejl – disse forhold skulle kontrolleres og noteres i afleveringsprotokollen, da du fik overdraget byggeriet.

Fakta om 1 og 5 års eftersyn af byggerier

1-års eftersyn betyder, at det arbejde, som entreprenøren har udført bliver gennemgået 1 år efter afleveringen.

Formålet er at se, om der er eventuelle mangler.

Opdager du mangler allerede inden 1-års eftersynet, og kan disse mangler ikke vente med at blive udbedret til efter 1-års eftersynet, skal du som forbruger meddele det skriftligt til entreprenøren.

Det er under alle omstændigheder vigtigt, at du giver besked (reklamerer), så snart du opdager fejlene.

Entreprenøren / bygherren indkalder forbrugeren til eftersyn af arbejdet, som skal finde sted senest 1 år efter arbejdets aflevering. Indkaldelsen skal være skriftlig og ske med højst 30 og mindst 10 arbejdsdages varsel.

Ved eftersyn af byggerier udfærdiger entreprenøren / bygherren en eftersynsrapport. I eftersynsrapporten anføres de mangler, som forbrugeren påpeger, hvad enten entreprenøren / bygherren er enig heri eller ej. Er entreprenøren / bygherren ikke enig i en mangel påpeget af forbrugeren, skal dette anføres.

Eftersynsrapporten underskrives af både forbrugeren og entreprenøren / bygherren.

Hvis forbrugeren ikke giver møde ved eftersynet, bortfalder dette. Hvis entreprenøren / bygherren ikke giver møde ved eftersynet, gennemfører forbrugeren selv eftersynet og fremsender snarest muligt en kopi af eftersynsrapporten til entreprenøren / bygherren.

1 og 5 års eftersyn af byggerier kan være en kompliceret process. Her er det er praktisk med professionel hjælp og vejledning.

Bestil et tilbud her eller ring til mig på 2618 1227