Overtagelse af projektlejlighed


Bestil et tilbud her eller ring til mig på 2618 1227

Overtagelse af projektlejlighed

I forbindelse med at du overtager lejligheden, skal der udarbejdes en afleveringsrapport, som skal underskrives af begge parter, her er det vigtigt, at du er til stede og får nedfældet alle mangler på skrift.

Det vil ofte være en god idé at få hjælp af en byggesagkyndig som din uvildige rådgiver i forbindelse med gennemgang for eventuelle fejl og mangler. En byggesagkyndig kan med realistiske øjne se på, hvorvidt fejl og mangler er af marginal kosmetisk karakter, eller om sælger bør udbedre dem.

Endvidere kan den byggesagkyndige rådgive om udbedring, så du på den måde har nemmere ved at sikre, at eventuelle fejl og mangler efterfølgende også udbedres korrekt.

I flere af de boliger, der bliver solgt som projektsalg, er der ikke bopælspligt. Det betyder, at du kan anvende boligen som en ekstra bolig eller som en fritidsbolig.

Der vil dog ofte være bopælspligt ved det næste salg, altså for den som du evt. sælger boligen videre til på et senere tidspunkt.

Manglende bopælspligt gør ofte boligen mere attraktiv, men det har den ulempe, at boligerne kan stå tomme til ulempe for nærmiljøet. Københavns Kommune har for en del år siden vedtaget, at det ikke længere skal være muligt at undslå sig sin bopælspligt.

Bestil et tilbud her eller ring til mig på 2618 1227  +4526181227